Powrót

Głosowanie

Witamy na stronie budżetu obywatelskiego w Wejherowie umożliwiającej oddanie głosu
na projekty w 2019 roku.

Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) wprowadzone zostały zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w sposób bezpieczny i z należytą starannością.

 

Przypominamy, że uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Wejherowa, którzy urodzili się przed 01.01.2004 r.

UWAGA ! Możesz oddać swój głos tylko jeden raz. Jeżeli oddałeś już swój głos na papierowej karcie do głosowania lub elektronicznie, nie głosuj ponownie, gdyż spowoduje to unieważnienie wszystkich oddanych głosów.

 

Aby przejść do głosowania, proszę kliknąć przycisk "Głosuj" w przeciwnym wypadku
  proszę kliknąć przycisk "Wyjdź".