Powrót

Głosowanie

Głosowanie zostało już zakończone.

Wyniki głosowania dostępne będą w październiku 2019r.  na stronie

http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/