Powrót

Głosowanie

Głosowanie zostało już zakończone.

Wyniki głosowania dostępne będą pod koniec czerwca 2018r.  na stronie

http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/